ההזמנות שלי


מספר חשבונית על סכום כתובת למשלוח נשלח? שולם? תאריך ביצוע עוד פרטים
{{ x.id}} ₪{{x.amount}} {{ x.address}} {{x.shipped}} {{x.paid}}
שלם עכשיו
{{ getDate(x.time) | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}